LyricsCopy

Invisible

by Christina Goh


I ni dé lè an mur invisible
Ka séparé moin di moun moin inmin
Tchè moin ka vini lou
Kô moin ka pézé moin

Sé adan momen kon sa,
Ke sa ki en moin ka pren form
Adan tet moin, an fet ka résoné

En didan, moin bien,
Ooh moin trankil
Mè sé ça moun ka wè :
Lèv moin ki pincé, fidji moin ki tiré

Sé adan momen kon sa,
Ke sa ki en moin ka pren form
Adan tet moin, an ot fet ka répon

Lespoir ka dansé
An valse féérik
An lot rires ka fè éko
Moin ja oublié le pire

Lespoir ka dansé
An valse féérik
Kan ça ka rivé,
Toute larme za séché avant yo koulé...

sé adan momen kon sa,
ke sa ki en moin ka pren form
adan tet moin, an ot fet ka répon

Lespoir ka dansé
An valse féérik
An lot rires ka fè éko
Moin ja oublié le pire

Lespoir ka dansé
An valse féérik
Kan ça ka rivé,
Toute larme za séché avant yo koulé...

 

Random :
© 2016 LyricsCopy .com